Survival Klan Komutları Nelerdir?

Survival oyunumuzda klanlarınızı yönetmek için bilmeniz gereken komutlar.

Klan Komutları

/clan help - Yardım menüsünü gösterir.

/clan create - Yeni bir Klan oluşturur.

/clan cancel - Bekleyen işlemleri iptal eder.

/clan changeleader (isim) - Liderliği başka bir oyuncuya aktarır.

​/clan desc (açıklama) - Klanınıza açıklama ekler.

/clan disband - Klanınızı siler

/clan leave - Klandan ayrılırsınız

/clan invite (isim) - Klanınıza bir Oyuncu davet eder

/clan join - Bir oyuncunun davetini kabul edin.​

/clan deny - Bir oyuncunun davetini reddeder.

/clan kick (isim) - Oyuncuyu klandan atar.

/clan promote (isim) - Oyuncuya terfi verir.​

/clan demote - Oyuncunun rütbesini düşürür.​

/clan home <create|delete|list|teleport> - Klan evine ışınlar.​

/clan chat - Oyun chatini devre dışı bırakıp klan chatini açar.​

/clan ff (isim) - Bir klanı dost olarak işaretlersiniz .​

/clan modtag - Klan etiketini değiştirir.​

/clan list -Tüm klanları listeler.​

/clan info [klan ismi] - Seçili klannın bilgilerini gösterir.​

/clan profile (isim) - Seçili klan üyesinin profilini gösterir.​

/clan rival <add/remove> (klan ismi) - Seçilen klanı rakip ilan eder.

/clan rivalries - Rakip klanları listeler.

/clan ally (isim) <add/remove/accept/deny> - Seçilen Klanı müttefik olarak ekler.​

/clan members - Klan üyelerini gösterir.​

/clan settings - Klan ayarlarını değiştiri.​

/clan regroup <send/accept/deny> - Klanı yeniden gruplandırır

/clan banner <open|send|delete> - Klan flamasını ayarlama menüsünü açar

/clan member search (isim) - Üye arar.

/clan member kick (isim) - Bir üyeyi atar.

/clan member invite (isim) - Bir oyuncuyu davet eder.

/clan member list - Klan üyelerini görüntüler.

/clan ban (isim) - Bir oyuncuyu yasaklar.

/clan nickname (takma ad) - Klan takma adını değiştirir.

/clan role - Klan rolünü değiştirir.

/clan unban (isim) - Bir oyuncunun yasağını kaldırır.

/clan war cancel - Klan savaşını reddeder.

/clan war deny - Klan savaşını reddeder.

/clan war view - Aktif klan savaşlarını görüntüler.

/clan war join - Klan savaşına katılır.

/clan war accept - Klan savaşı isteğini kabul eder.

/clan war kits - Klan savaşı kitlerini listeler.

/clan ally <add/remove/accept/deny> (isim) - Dost klan ayarları

/clan banner <view|upload|delete> - Klan flamasını ayarlar

/clan home <create|delete|list|teleport> (isim) - Klan evini ayarlar

Last updated