KitPvp Klan Komutları Nelerdir?

Klan Komutları

/clan alliances-Müttefik klanları listele.

/clan ally <add/remove/accept/deny> -Bir klanı müttefik olarak ekle.

/clan ban <oyuncuadı>-Bir oyuncuyu klandan yasakla.

/clan bank-Klan bankasını açar.

/clan cancel-Bekleyen işlemleri iptal et.

/clan changeleader <oyuncuadı>-Liderliği devret.

/clan chat-Klan sohbetini açmak

/clan create-Yeni bir klan oluşturur.

/clan demote <oyuncuadı>-Oyuncunun klandaki rütbesini düşür.

/clan deny -Bir oyuncunun klan davetini reddet.

/clan desc <açıklama>-Klan için açıklama ekle.

/clan disband-Klanı sil.

/clan ff-Klan için dost ateşini aç/kapat.

/clan help-Yardım menüsünü gösterir. /clan home <create|delete|list|teleport> <EvAdı>-Klan evine ışınlan.

/clan info -Bir klanın bilgilerini görüntüle.

/clan invite <oyuncuadı>-Bir oyuncuyu klanına davet et.

/clan join -Bir oyuncunun klan davetini kabul et.

/clan kick <oyuncuadı>-Klandan bir oyuncuyu at.

/clan leave-Klandan ayrıl.

/clan list-Tüm klanları listele.

/clan members-Klan üyelerinin listesini görüntüle.

/clan modtag -Klan etiketini değiştir.

/clan nickname-Klanın takma adını değiştir.

/clan profile <oyuncuadı>-Bir klanın profilini görüntüle

/clan promote <oyuncuadı>-Oyuncuyu moderatör olarak terfi ettir.

/clan quest-Klan görevlerini açar.

/clan regroup <send/accept/deny>-Klanı yeniden topla

/clan rival <ekle/sil> -Rakip klan ekle.

/clan rivalries-Rakip klanların listesi

/clan unban <oyuncuadı>-Bir oyuncunun klandan yasağını kaldırır.

/clan war -Klan savaşını açar.

Last updated