Links

KitPvp Klan Komutları Nelerdir?

Klan Komutları

/clan alliances-Müttefik klanları listele.
/clan ally <add/remove/accept/deny> -Bir klanı müttefik olarak ekle.
/clan ban <oyuncuadı>-Bir oyuncuyu klandan yasakla.
/clan bank-Klan bankasını açar.
/clan cancel-Bekleyen işlemleri iptal et.
/clan changeleader <oyuncuadı>-Liderliği devret.
/clan chat-Klan sohbetini açmak
/clan create-Yeni bir klan oluşturur.
/clan demote <oyuncuadı>-Oyuncunun klandaki rütbesini düşür.
/clan deny -Bir oyuncunun klan davetini reddet.
/clan desc <açıklama>-Klan için açıklama ekle.
/clan disband-Klanı sil.
/clan ff-Klan için dost ateşini aç/kapat.
/clan help-Yardım menüsünü gösterir. /clan home <create|delete|list|teleport> <EvAdı>-Klan evine ışınlan.
/clan info -Bir klanın bilgilerini görüntüle.
/clan invite <oyuncuadı>-Bir oyuncuyu klanına davet et.
/clan join -Bir oyuncunun klan davetini kabul et.
/clan kick <oyuncuadı>-Klandan bir oyuncuyu at.
/clan leave-Klandan ayrıl.
/clan list-Tüm klanları listele.
/clan members-Klan üyelerinin listesini görüntüle.
/clan modtag -Klan etiketini değiştir.
/clan nickname-Klanın takma adını değiştir.
/clan profile <oyuncuadı>-Bir klanın profilini görüntüle
/clan promote <oyuncuadı>-Oyuncuyu moderatör olarak terfi ettir.
/clan quest-Klan görevlerini açar.
/clan regroup <send/accept/deny>-Klanı yeniden topla
/clan rival <ekle/sil> -Rakip klan ekle.
/clan rivalries-Rakip klanların listesi
/clan unban <oyuncuadı>-Bir oyuncunun klandan yasağını kaldırır.
/clan war -Klan savaşını açar.