KitPvp Klan Komutları Nelerdir?

Klan Komutları

/klan - Klan menüsünü açar.
/klan land block container - Klan üyelerinin arazinizde konteynır açmasını engeller.
/klan ally add <clan> - Bir müttefik ekler.
/klan rivalries - Tüm klan rekabetlerini gösterir.
/klan land allow break -Klan üyelerinin arazideki blokları kırmasına izin verir.
/klan stats - Klanınızın üyelerinin istatistiklerini gösterir .
/klan land block interact_entity - Klan üyelerinin klan evi içindeki varlıklarla etkileşime girmesini engeller.
/klan rival remove <clan> - Bir düşmanlığı bitirir.
/klan regroup home -Klan üyelerinizi klanınızın ev reddine göre yeniden gruplandırır.
/klan bank deposit <miktar> -Klanınızın banka klan profiline paranızın bir miktarını yatırır.
/klan profile <clan> - Başka bir klanın profilini gösterir.
/klan land block place - Klan üyelerinin blok yerleştirmesini engeller.
/klan bank status -Klanınızın banka bakiyesini kontrol eder.
/klan rank create - Bir rütbe oluşturur.
/klan land allow container - Klan üyelerinin arazinizde konteynırlar açmasına izin verir.
/klan leaderboard -Skor tablosunu gösterir.
/klan resign - Klandan ayrılır.
/klan clanff allow - Dost ateşini açar.
/klan rank delete <rütbe> - Oluşturulmuş bir rütbeyi siler.
/klan war end <klan> - Bir savaşı bitirir.
/klan toggle deposit - Klanınızda para yatırmaya izin verilip verilmeyeceğini değiştirir.
/klan home set - Klanınızın blok etkileşimini ayarlar.
/klan promote <üye> - Bir üyeyi terfi ettirir.
/klan roster <klan> - Başka bir klanın üyelerini gösterir.
/klan roster - Klan üyelerini gösterir.
/klan bank withdraw all - Klan bankasındaki bütün paraları çeker.
/klan rank list - Klanınızın rütbe listesini açar.
/klan verify - Klanınızı doğrular.
/klan disband - Klanı dağıtır.
/klan rank permissions - Klan rütbelerinin yetkilerini listeler.
/klan rank permissions <rütbe> - Bir rütbenin izinlerini listeler.
/klan rank assign <üye> <rütbe> - Klan üyesine rütbe tanımlar.
/klan land block damage - Klan üyelerinin bloklara zarar vermesini engeller.
/klan ff allow - Dost ateşini açar. (Friendly Fire)
/klan kick <üye> - Klanınızdan bir üyeyi atar.
/klan land allow damage - Klan üyelerinin araziye zarar vermesini engeller.
/klan rival add <klan> - Klana bir düşman ekler.
/klan invite <isim> - Klana oyuncu davet eder.
/klan fee set <ücret> - Klanınızın ücretini belirler.
/klan rank permissions remove <rütbe> <permission> - Bir rütbenin iznini kaldırır.
/klan mod verify <klan> - Bir klanı doğrular.
/klan create [tag] [name] - Bir klan oluşturur.
/klan bank withdraw - Klan bankasından bir miktar para çeker.
/klan setbanner - Klanınızın bayrağını ayarlar.
/klan toggle fee - Klanın ücretini aktif eder/kapatır.
/klan toggle bb - Oturum açtığınızda bülten panosunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini değiştirir.
/klan land allow interact - Klan üyelerinin kara klan listenizle etkileşime girmesine izin verir [tür] [sipariş] Tüm klanları listeler
/klan ally remove - Bir müttefiki kaldırır.
/klan home clear - Klan evinizi siler.
/klan ff auto - Bireysel Friendly Fire özelliğini otomatik olarak ayarlar.
/klan vitals - Klanınızın ve müttefiklerinizin hayati değerlerini gösterir.
/klan trust <üye> - Bir üyeye trust verir.
/klan kills [isim] - Sizin veya başka bir oyuncunun öldürme sayısını gösterir.
/klan fee check - Klanınızın ücretinin değerini kontrol eder.
/klan description <açıklama>- Klanınızın açıklamasını ayarlar.
/klan toggle tag - Klanınızın etiketinin adınızın yanında görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.
/klan alliances - Tüm klan ittifaklarını listeler.
/klan lookup - Bir oyuncunun bilgilerini arar.
/klan war start - Bir savaş başlatır.
/klan rank setdefault - Varsayılan sıralamayı ayarlar.
/klan toggle withdraw - Klanınızda para çekme işlemlerine izin verilip verilmeyeceğini değiştirir.
/klan regroup_me - Klan üyelerinizi konumunuza göre yeniden gruplandırır.
/klan home - Klan evine ışınlanır.
/klan bb clear - Klanınızın ilan panosunu temizler .

Klan rütbe komutları

/klan rank delete <rütbe> - Sırlamayı siler.
/klan rank permissions <rütbe> - Bir rütbenin izinlerini listeler.
/klan rank assign <üye> <rütbe> - Bir üyeye bir rütbe atar.
/klan rank permissions remove <rütbe> - Bir izni kaldırır.
/klan rank permissions add <rütbe> - Bir rütbeye izin verir.
/klan rank unassign <üye> - Bir rütbeden bir üyenin atamasını kaldırır.
/klan rank permission - Kullanılabilir üye iznini listeler.
/klan rank removedefault - Varsayılan sıralamayı kaldırır.