Links
📓

Yetkili Olmak İçin Koşullar Nelerdir?

Yetkili Olmak İçin Gerekli Şartlar ve Uyarılar.

Yetkili Olmak İçin Gerekli Temel Koşullar

Ekibimize katılacak olan arkadaşların öncelikle aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
  • Sunucu kurallarına ve hizmet koşullarına hiçbir aykırılık göstermemiş olmak.
  • Ekip işine saygı göstermek ve gerektiğinde ekip işlerinde etkin bir biçimde çalışmak.
  • Ekip üyeleriyle iyi bir iletişimde bulunmak.
  • Türkçe'ye hakim olmak, dilimizi etkin bir biçimde kullanabilmek.
  • Rehberlik için başvuranlar için minimum 15 yaşında olmak.
  • Rehberlik dışı mevkiler için minimum 17 yaşında olmak.
  • Discord uygulamasını aktif bir biçimde kullanmak ve mikrofon sahibi olmak.
*Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen kişiler ekibimize katiyen dahil olamazlar. Ekibimize katıldıktan sonra yukarıdaki koşullarımızdan birinin ihlalini gördüğümüz anda Saloon Network ile bağınızı keseriz.*