📓Yetkili Olmak İçin Koşullar Nelerdir?

Yetkili Olmak İçin Gerekli Şartlar ve Uyarılar.

Yetkili Olmak İçin Gerekli Temel Koşullar

Ekibimize katılacak olan arkadaşların öncelikle aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

  • Sunucu kurallarına ve hizmet koşullarına hiçbir aykırılık göstermemiş olmak.

  • Ekip işine saygı göstermek ve gerektiğinde ekip işlerinde etkin bir biçimde çalışmak.

  • Ekip üyeleriyle iyi bir iletişimde bulunmak.

  • Türkçe'ye hakim olmak, dilimizi etkin bir biçimde kullanabilmek.

  • Rehberlik için başvuranlar için minimum 15 yaşında olmak.

  • Rehberlik dışı mevkiler için minimum 17 yaşında olmak.

  • Discord uygulamasını aktif bir biçimde kullanmak ve mikrofon sahibi olmak.

*Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen kişiler ekibimize katiyen dahil olamazlar. Ekibimize katıldıktan sonra yukarıdaki koşullarımızdan birinin ihlalini gördüğümüz anda Saloon Network ile bağınızı keseriz.*

Last updated