Comment on page

OPSkyBlock Komutlar Nelerdir?

"/bilgi"

OPSkyBlock Komutlar Nelerdir? Hangi Komut Ne İşe Yarar?

/is - ada menüsünü aç. /is go - adana ışınlan. /is controlpanel or cp [on/off] - ada menüsünü aç. /is reset - yeniden başla ve eski adanı sil. /is sethome - Ada için ışınlanma noktanı ayarla. /is level - adanın seviyesini hesapla /is level - bir oyuncunun adasının seviyesini gör. /is top - en iyi adaları gör. /is minishop or ms - Mini Marketi açar /is value - see island level value of block in hand /is warps - Tüm kullanılabilir hoşgeldin tabelalarını gör. /is warp - adlı oyuncunun hoşgeldin tabelasına ışınlan. /is team - takımın hakkında bilgi al. /is invite - bir oyuncuyu adana katılması için davet et. /is leave - bir oyuncunun adasından ayrıl. /is kick - adandan bir takım arkadaşını çıkar. /is <accept/reject> - bir daveti kabul et veya reddet. /is makeleader - adanı adlı oyuncuya devret. /is teamchat - takım sohbetini aç/kapa /is biomes - Biyom menüsünü aç. /is expel - bir oyuncuyu adandan sınırdışı et. /is ban - Bir oyuncuyu adandan yasakla. /is banlist - yasaklanan oyuncuların listesi. /is unban - Bir oyuncunun yasaklamasını kaldır /is coop - Bir oyuncuya adanda tam erişim ver /is uncoop - Bir oyuncunun adandaki tüm erişimini kaldır /is listcoops - coop oyuncularını göster /is lock - Adanı kilitleyip ziyaretçi gelmesini engelle /is settings - ada korumasını ve oyun ayarlarını gör /challenges - hedefleri göster /is lang <#> - Dil Seç

Genel Komutlar

/spawn - Başlangıç Bölgesine Işınlar.
/baltop - En Çok Parası Olan Oyuncuları Listeler
/money - Paranızı Gösterir.
/bal (isim) - İsmi Yazılan Oyuncunun Ne Kadar Parası Olduğunu Gösterir.
/ignore (isim) - İsmi Yazılan Oyuncuyu Engeller, Mesajlarını Görmezsiniz.
/msg (isim) - Özel Mesaj Gönderir.
/list - Sunucudaki Oyuncuları Listeler.
/pay (isim) (miktar) - Para Gönderir.
/tpa (isim) - Oyuncuya Işınlanma İsteği Gönderir.
/ah - Açık Artırma Menüsünü Açar.
/vip - Vip İle Alakalı Detaylı Bilgileri Gösterir.
/warp - Işınlanma Bölgelerini Gösterir.
/warp (warpismi) - İsmi Yazılan Işınlanma Bölgesine Işınlanırsınız.
/market - Market Açılır.
/kit - Oyuna Başladığınızda Temel İhtiyaçlarınızı Giderebilirsiniz.
/rütbe - Rütbeni Ve Gerekli Gereksinimlerle Beraber Ne Kadarını Yaptığınızı Görürsünüz.
/skin (isim) - Karakterinizi Değiştirebilirsiniz.
/sunucular - Diğer Oyunlarımızı Gösterir.